Disclaimer

Alle rechten voorbehouden


Hoewel aan alle pagina's van de website van Van Kaam Makelaardij o.z. de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Van Kaam Makelaardij o.z. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Links naar derden dienen alleen ter informatie van de gebruiker en vallen buiten de controle van Van Kaam Makelaardij o.z..
Van Kaam Makelaardij o.z. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s van derden, noch voor de privacybescherming op die websites, noch voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Van Kaam Makelaardij o.z. behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Gebruik van afbeeldingen en informatie
Van Kaam Makelaardij o.z. bezit het auteursrecht op de informatie die via de website wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie, anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik, te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Van Kaam Makelaardij o.z..

Privacy statement
Van Kaam Makelaardij o.z. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en worden daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contact
Voor vragen over de website of het melden van onjuistheden kunt u contact opnemen met de webmaster, te bereiken via info@vankaammakelaardij.nl